Skip to main content
Article
(Des)obediències de la reducció vocàlica en el català de Mallorca
Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2013)
  • Clàudia Pons-Moll
Publication Date
Fall 2013
Citation Information
Clàudia Pons-Moll. "(Des)obediències de la reducció vocàlica en el català de Mallorca" Caplletra. Revista Internacional de Filologia Vol. 55 (2013)
Available at: http://0-works.bepress.com.library.simmons.edu/claudia_pons-moll/7/