Skip to main content
Article
Rara afis, rara avis. O del comportament fonològic especial de les friactives labiodentals en català
Symposia Philologica. Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia catalanes. Volum d’homenatge a Max W. Wheeler (2011)
  • Clàudia Pons-Moll
  • Maria-Rosa Lloret
  • Jesús Jiménez
Keywords
  • Catalan,
  • (voiced & voiceless) labiodental fricatives,
  • sonority,
  • phonological processes related to labiodental fricatives
Publication Date
2011
Citation Information
Maria-Rosa Lloret, Clàudia Pons-Moll, and Jesús Jiménez (2011). "Rara afis, rara avis. O del comportament fonològic especial de les friactives labiodentals en català". Dins: Maria-Rosa Lloret, Clàudia Pons-Moll (ed.). Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia catalanes. Volum d’homenatge a Max W. Wheeler. Available at: http://0-works.bepress.com.library.simmons.edu/claudia_pons-moll/8